Victoria Benedictsson
Alias Ernst Ahlgren

 

Tillbaka till huvudsidan

Det är vi som håller igång sidan om Victoria Benedictsson

   

       Kontakt    

Birgitta Åkesson, är författare och arkeolog, som nyligen givit ut biografin "In till döden trött. Levnadsteckning över Victoria Benedictsson, faktagranskar och bistår med bilder till hemsidan. Enligt de recensioner Birgitta fått om sina böcker får vi idag nog räkna henne till en av de bästa kännarna av Victoria. Birgitta arbetar i dagsläget med att ge ut den omfattande brevväxlingen mellan Victoria Benedictsson och Axel Lundegård. Under tolv år var Birgitta medredaktör för nättidningen InfoArtefact- arkeologiska  nyheter och facta. Birgitta har dessutom gett ut boken Landet vid bron – en arkeologisk, botanisk och geologisk vandring  på strandängarna vid Limhamn och Bunkeflostrand.
Birgittas hemsida

   
Bert Åkesson arbetar som medredaktör till brevutgivningen. Han besitter också omfattande kunskaper kring Victoria Benedictsson. Här på hemsidan fungerar han som backup till det rent praktiska och tekniska arbetet kring sidan.
Berts hemsida

 

 
Staffan Benedictsson är ättling till postmästaren Christian Benedictsson genom hans son Uno från sitt första äktenskap. Staffan har släktforskat sedan 2003 och har bland annat utforskat släkten Benedictssons ursprung i Landskronatrakten, och försökt kartlägga det omkringliggande släktnätverket bland Christians syskon och kusiner samt även gjort en del forskning i Victorias släkt. Staffan har välvilligt ställt släkten Benedictssons privata foton till vårt förfogande och gett förklarande texter.
Staffans hemsida

   
Fred Lundberg är i grunden yrkesfotograf, originalare och är webbmaster för sidan. Han är oftast också den som har de lokala kontakterna i Hörby, då han bott i kommunen sedan slutet av 1970-talet, men dock haft sin yrkesverksamhet i Lund–Malmö regionerna.
Fred fick Hörby kommuns kulturpris 2014 för sin egen hemsida där han presenterar över 6000 gamla bilder från Hörby kommun, och fler tillkommer hela tiden.
Freds hemsida

Hemsidan om Victoria Benedictsson är öppen för alla, och vår förhoppning är att med hjälp av er läsare skall den kunna kompletteras än mer. Lika viktigt är naturligtvis att försöka byta ut bilder, mot bättre exemplar om det är möjligt. Information lämnar du här.

Tillbaka till huvudsidan